Difúzně otevřená skladba

Difúzně otevřená skladba

U této skladby je kladen velký důraz na to, v jakém pořadí za sebou jsou poskládány materiály. Není za potřebí balit konstrukci do fólie, to znamená, že vlhkost z interiéru prostupuje ven a nedrží se uvnitř stavby. Vhodně umístěná OSB deska před tepelnou izolací slouží k regulaci prostupu vodní páry. Vnější zateplení se provádí pomocí dřevovláknitých desek, které jsou na bázi přírodního materiálu, ale také zabraňují přehřívání stavby během letních dnů, jelikož mají schopnost po několik hodin zadržet teplo a nepustit ho dál do konstrukce. Tato konstrukce je finančně nepatrně náročnější než mohou být jiné systémy - cena je úměrná kvalitě.

Tloušťka obvodové stěny začíná u cca 290 milimetrů.

Nezávazná poptávka

Nezávazná poptávka